Posted on

‘Penulis-terbit-sendiri’ wajib hantar buku ke Pusat Serahan Terbitan Negara

Sebagai penulis-terbit-sendiri yang menerbitkan buku di Malaysia, kita terikat dengan peraturan daripada Pusat Serahan Terbitan Negara.

Setiap judul yang diterbitkan, wajib dihantar 5 naskhah ke Pusat Serahan Terbitan Negara.

Tetapi, hal ini hanya terikat kepada penerbit atau individu yang mendapatkan ISBN sahaja. Sekiranya anda seorang penulis yang menerbitkan sendiri buku dan mahu mengikut peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwajib, anda wajib ikuti peraturan ini. Continue reading ‘Penulis-terbit-sendiri’ wajib hantar buku ke Pusat Serahan Terbitan Negara